Om företaget

Träemballage | Lastpallar | Specialpall | Trälådor | Pallkragar | EUR-pall | Bindströ | Truckkloss

 

Om Brunsvikspallen

Brunsvikspallen är ett familjeföretag som drivs av familjen Torstenson med anställda. Vi har en gedigen erfarenhet av träemballage och transportbranschen.

 

Brunsvikspallens affärsidé är att erbjuda träemballage med god kvalité utifrån kundens behov genom att vara lyhörda och flexibla.

 

Vår styrka är vår lyhördhet för kundens behov och önskemål - vi är flexibla och finner speciallösningar utifrån kundens specifika behov.

Vi är måna om att ha en nära, personlig kontakt med våra kunder.

För oss är det viktigt att ställa upp för våra kunder, som att hantera akuta lösningar.

 

 

 

Summering av vår senaste kundundersökning:

"Nyckelord som framkom var leveranssäkerhet, tillgänglighet, flexibilitet och hög kvalité.

 

Kunderna upplevde Brunsvikspallen som servicminded och flexibel som håller god kvalité på lastpallarna samt levererar i tid.

Kunderna poängterade att Brunsvikspallen alltid försöker lösa deras behov och önskemål samt att företaget ställer upp vid krissituationer.

 

Kunderna associerade Brunsvikspallen främst till personlig relation, god service och att företaget följde hela processen från beställning till leverans."

 

 

 

Vår marknadsföringsstrategi betonar att bygga långvariga relationer med kunden. Där kunden är med och påverkar för att på så sätt skapa en process där värden lyfts fram från bådas sida, för ett ömsesidigt beroende och samverkan.

 

Vi är certifierade av Jordbruksverket.

Produktion av träemballage uppfyller kraven på behandling och märkning enligt FAO:s standard ISPM15.

 

 

Vår viktigaste del är kunden!

 

Träemballage | Lastpallar | Specialpall | Trälådor | Pallkragar | EUR-pall | Bindströ | Truckkloss

Copyright © Brunsvikspallen E-post: lars.torstenson@brunsvikspallen.se | Telefon: 070-218 22 09 Grafisk form & foto av www.emmajansson.se